Kočnice - jedan od najvažnijih sustava u automobilu

Kočnice - jedan od najvažnijih sustava u automobilu

Masa prosječnog automobila u današnje vrijeme iznosi preko 1000 kg. Sjedajući u automobil i krečući na vožnju oupće ne razmišljamo o tome što toliku masu koja je otprilike kao i da na jedno mjesto skupimo 15-tak prosječnih muških osoba zaustavlja nesvjesni isto tako i opasnosti usljed neispravnosti tog sklopa. Različite prepreke na cesti, drugi učesnici u prometu, loše ceste itekako pojačavaju stres za volanom koji postaje najveći upravo u trenutku kad se takva situacija desi, a dešava se u pravilu iznenada. I tada, ključni sklop za zaustavljanje vozila postaje kočioni sustav.

Automobil koči na način da se između disk pločica ili obloga kočnica i kočionih diskova ili bubnjeva kočnica uslijed međusobnog kontakta javlja sila trenja suprotna od sile gibanja koja zaustavlja automobil. Pojedini dijelovi kočionog sklopa moraju zato biti napravljeni od materijala koji se troši (disk pločice i obloge kočnica) i koji je poprilično mekan. Drugi dio kočionog sklopa (diskovi kočnica, bubanj kočnice) mora garantirati suprotno, što veću otpornost trošenju, što veću čvrstoću i tvdoću, a oba dijela u zajedničkoj sinergiji dovode do efikasnijeg zaustavljanja automobila. Jači kontakt između diska  i disk pločica uzrokuje brže trošenje disk pločica ali i deformacije kočionog diska zbog djelovanja dinamičkih i toplinskih naprezanja na disk.

Istrošene disk pločice ili kočioni diskovi deformirani uslijed djelovanja toplinskih i dinamičkih naprezanja direktno utječu na smanjenje sigurnosti svih putnika u vozilu. Redovita provjera kočionog sustava vodi prevenciji smanjenja sigurnosti. U pravilu, prosječni vijek trajanja današnjih disk pločica kreće se između 45.000 km i 60.000 km, dok je diskove u pravilu potrebno zamijeniti na svakoj drugoj izmjeni disk pločica. Iako se možda čini kako se radi o zahvatu koji je skup, treba uzeti u obzir da navedeni sklop direktno “brine” o ljudskim životima koji u konačnici nemaju cijenu. Pri tome treba voditi računa da se prilikom izmjene nekog od dijelova kočionog sustava ne koriste jeftine kopije već dijelovi odgovarajuće kvalitete.

Podrhtavanje papuče kočnice u kabini vozila, čudni šumovi ili cvileća buka kod zaustavljanja mogu biti znakovi da nešto sa kočionim sustavom nije u redu. Stoga pri prvoj pojavi ovih simptoma treba automobil odvesti na provjeru.