Edukacija za servisne savjetnike

Edukacija za servisne savjetnike

Sredinom lipnja u organizaciji QS odjela i tvrtke Mercuri International, održan je seminar za servisnog savjetnika u prostorijama uprave tvrtke Inter Cars Hrvatska. Seminar je organiziran isključivo za QS partnere, vlasnike ili njihove djelatnike koji rade na prijemu vozila u servis, a predavač na seminaru bio je g. Robert Manenica. Na seminaru su sudjelovali QS partneri iz Poreča, Koprivnice, Pule, Zagreba, Splita, Sv. Lovreča kao i Ludbrega.

Sam seminar dao je odgovor na pitanje što je servisni savjetnik i koje su njegove zadaće u servisu:

  • generiranje značajnih financijskih iznosa (dijelovi, oprema, sati rada)
  • servisni savjetnik je posrednik između servisa i stranke
  • prepoznavanje komunikacijskih zamki u kontaktu sa strankama
  • korištenje alata za uspješnu komunikaciju
  • prilagodba komunikacije potrebama prodajne situacije
  • prigovor stranaka pretvoriti u poticaj stranaka za unapređenje postojeće suradnje
  • prepoznati različite uzroke prigovora i ovladati rješavanjem svakog od njih
  • kako obraniti prigovor na cijenu usluge
  • implementacija i primjena u svakodnevnom radu

Uz već navedene teme posebna pažnja posvećena je komunikaciji sa strankama te stvaranju njene pozitivne percepcije. Kako bismo uspješno komunicirali sa strankom, isto tako vrlo je važno upoznati i savladati osnove aktivnog slušanja, kao i postavljanja pitanja i potpitanja u svrhu pojašnjenja zadataka koje treba obaviti. Sve su ovo preduvjeti za razumijevanje i zaključivanje posla na obostrano zadovoljstvo.

Kao i u svakom poslu mogu se pojaviti prigovori, koje dijelimo na racionalne, emocionalne, taktičke i osobne. Prigovor kao takav nije nužno loš ili zlonamjeran, već može biti zamolba za pojašnjenje, dodatnim informacijama, kao i prikrivena zamolba za pronalaženjem konačnog rješenja.

Ove i mnoge druge teme naši polaznici uspješno su savladali, te usvojili vještine i znanja za uspješnije vođenje servisnih procesa, kao i lakše i uspješnije komunikacije s korisnicima usluga servisa. Novi ciklus edukacija na ovu temu biti će ponovljen nakon godišnjih odmora.